Ropės, grieščiai

Palanki diena sėti ropes, grieščius